Storing in u cv ketel

Voor onderhoud of 24 uur service van uw ketel kunt u ons altijd bellen CV Ketel Onderhoud * 1 keer per jaar onderhoud aan uw gastoestel.
Hiervoor ontvangt u een schrijven van ons , eens per jaar.

Wat u zelf eerst kunt doen om een storing aan uw cv ketel te verhelpen

* Controleer de waterdruk. Zit er voldoende water in de installatie? Zo niet dan bijvullen tussen de 1 en 2 bar.
* Heeft u spanning op het stopcontact van de cv ketel?
* Is u toestel voorzien van een reset knop? Zo ja deze indrukken en wachten tot de ketel zijn opstart programma heeft afgerond. Dit kan soms 10 minuten duren.
* Is uw cv ketel voorzien van een display en geeft deze een storingscode weer? Code noteren en de reset toets indrukken.
* Staat de kamer thermostaat hoog genoeg?
* Is de installatie goed ontlucht? Staan er voldoende radiator kranen open.

Bekijk onze Blog Pagina

Volg onze blog en volg onze projecten en waar wij mee bezig zijn.

Laatste nieuws

Ondek het laatste nieuws van nieuwe producten en snufjes.

Acties en aanbiedingen

Zie hier onze acties en aanbiedingen.